Kalender 2010 September
 
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Övriga kalendrar


Ostronskivling på ett brandskadat träd i Slottsträdgården, Västerås

Månadens färg: Grå
"Grå eminens" är ett uttryck för en skenbart betydelselös men i själva verket inflytelserik person . Uttrycket användes första gången på 1600-talet om kardinal Richelieus förtrogne rådgivare, kapucinmunken fader Joseph. Uttrycket anspelar på Richelieus och Josephs positioner i den kyrkliga hierarkin. "Eminens" är en hederstitel som tillkommer kardinaler, vilkas färg är purpurrött; kapucinmunkarnas dräkt var vid denna tid grå.
Månadens tipsfråga:

Alla har säkert stött på en sådan här gråsugga någon gång, då man lyft på en sten eller kanske i en fuktig källare. Gråsuggor är inte insekter, utan landlevande kräftdjur.

Vilket av följande påståenden om gråsuggor är sant?

1) Larverna föds upp med insekter som de vuxna gråsuggorna dödar med gift.

X) Honan bär äggen och de små ungarna i en ruvpåse under magen.

2) Äggen läggs i ett hål i jorden där honan passar ägg och ungar tills hon dör och då äter ungarna upp henne.

Månadens ledtråd (publicerad 2010-09-15):
De andra båda alternativen avser getingar respektive tvestjärtar.
Månadens rätta svar:

X) Honan bär äggen och de små ungarna i en ruvpåse under magen.

Kommentar:
Alternativ 1 avser getingar - de föder upp sina larver med bl.a. insekter som de dödar med gift.

Alternativ 2 avser tvestjärtar - honan passar ägg och ungar tills hon dör och då äter ungarna upp henne.

Uppgifterna är hämtade ur boken "Smådjur i skogen" av Lars-Henrik Olsen och Ulf Svedberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades fredag 31 december 2010                                  Copyright © 2009, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund