Kalender 2009 September

Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 

Deltagare i plöjningstävling för veterantraktorer i Sevalla utanför Västerås
Traktorn - ME22 från 1928, plogen - International Harvester från 1945

Månadens fordonsfakta:

Världsmästerskap i plöjning har anordnats årligen i mer än 50 år. 2009 avgörs mästerskapen i Slovenien i månadsskiftet augusti/september, och 2011 kommer plöjnings-VM att hållas i Sverige.

Vid tävlingen bedömer man i första hand plöjningsarbetets genomförande och kvalitet; tidsfaktorn är av underordnad betydelse.

Månadens tipsfråga:
Det finns en gammal visa från 40-talet av Ulf Peder Olrog som heter "Resultat av plöjningstävlan". I texten beskrivs prisutdelningen där ingen av de tre pristagarna är närvarande, utan har lämnat tävlingsplatsen av olika skäl. Vart har andrapristagaren tagit vägen?

1) Han har gått till handelsboden för att köpa snus

X) Han har åkt till stan för att söka upp veterinären

.2) Han har gått för att hälsa på sin fästmö

Månadens ledtråd (publicerad 2009-09-15):
Det finns en inspelning med Åke Grönberg som man kan lyssna på, på www.lastfm.se.
Månadens rätta svar:
1) Han har gått till handelsboden för att köpa snus

Kommentar:
Även om jag, när jag gjorde frågan, hade tänkt att alternativ 1 skulle vara rätt svar kommer jag att godkänna alla svar den här månaden. Jag har nämligen lyckats göra en s.k. slamkrypare.

Jag hade lyssnat på en skivinspelning av "Resultat av plöjningstävlan" med Åke Grönberg och där sjunger han i andra versen:

Resultat av plöjningstävlan
andra pris tog Albin Roos i Gräbbesta!
Nummer två i plöjningstävlan
skull ni se sån vacker vändteg som han la'.
Resultat av plöjningstävlan
här i sockna har fäll aldrig plöjts så bra,
leve han: Hurra, hurra, hurra, hurra!
Kom nu fram och hämta prise! 
Inte vet väl jag var han kan hålla hus,
han har åkt till handelsman och köpit snus
Inte vet väl jag var han kan hålla hus,
han kan inte hämta prise.

Några av tävlingsdeltagarna har emellertid kommit över Olrogs originaltext (som bl.a. finns i visböckerna Rosenblom II och Samling kring Rosenblom) och där visar det sig att just de fyra sista raderna i andra versen är annorlunda än på skivinspelningen. I originaltexten slutar andra versen så här:

Roos i Gräbbesta kan inte komma hit,
fast han gärna ville, får han låta bli't.
Roos i Gräbbesta kan inte komma hit,
han törst inte för sin käring. 
 

Inget av mina svarsalternativ passar ju in på denna text, så jag förstår att en del blev konfunderade. För rättvisans skull godkänner jag alltså därför alla svar.

Jag har inte lyckats hitta den skrivna texten på nätet, men är man medlem i Spotify kan man lyssna på hela skivinspelningen med Åke Grönberg (www.spotify.com). Och en 30sekunders-sekvens av inspelningen (som innehåller just vers 2) finns att lyssna på för alla på www.lastfm.se.

Jag har försökt att ta reda på varför man ändrade texten till skivinspelningen men inte lyckats ännu. (Det är bara de här fyra raderna som är ändrade, alla andra verser är helt lika.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   
     
     
     

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades tisdag 29 december 2009                                  Copyright © 2008, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund