Kalender 2009 Juni

Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 

Modern ballongflygning i Sverige - strax söder om Stockholm

Månadens fordonsfakta:

Den första bemannade ballonguppstigningen gjordes 1783 i Paris. Ballongen var byggd av papper och målad i blått och gult. Under själva ballonghöljet hängde en balkongliknande plattform, där ballongfararna, Pilatre de Rozier och Markis d'Arlandes stod. Värmekällan de hade med sig var en eldgryta med galler, vilken de matade med halm under färden.

I början användes luftballonger bara vid folkfester och liknande tillställningar, men senare har de använts till vetenskapliga expeditioner. Numera bedrivs ballongflygning med varmluftsballong såväl som fritidsnöje och sport med tävlingar som uppstigningar med betalande passagerare. 
Månadens tipsfråga:

En berömd vetenskaplig expedition som gjorts med luftballong är svensken S.A. Andrées polarexpedition 1897. Den var ett misslyckat försök att resa från Svalbard över Arktis med vätgasballongen Örnen. Samtliga deltagare i expeditionen omkom sedan de efter bara ett par dagar strandat med ballongen och vandrande över isen försökt ta sig tillbaka till bebodda trakter.

Författaren Per-Olof Sundman har skrivit en omtalad bok, Ingenjör Andrées luftfärd, som beskriver denna expedition. Nedan finner du citat från tre olika böcker. Ett av dem är hämtat från Ingenjör Andrées luftfärd. Vilket?

1)
"En björn! Frænkel och jag, som ännu sutto i kokapparatbekymmer, skyndade ut och hade då nöjet se en präktig björn helt nära oss. Strindberg och jag blevo väl lite ivriga ty vi sköto varsin bom, varemot Frænkel med sitt skott gav björnen hans bane. Stor glädje. Vi hade ökat vårt matförråd fram till april – till vinterns slut och därtill erhållit en präktig hud. Björnen är polarforskarens bäste vän.”

X)
”Vi befann oss i fullkomlig stillhet, vi var suveräna – jordklotet tvingades röra sig under oss. Långt i norr såg vi de första enstaka drivisflaken.”

2)
”Vädret fortsatte att vara nyckfullt. Några vackra dagar följdes av en nordostlig snöstorm med blötsnö som blåste upp i drygt meterhöga drivor runt kojan. Den 19 augusti var packisen så tät att de inte kunde se något vatten alls från sin utkiksklippa. Den förväntansfulla stämningen från månadens början hade nu övergått i stigande oro – männen hade räknat med att bli undsatta allra senast under augusti.”

Extra fråga, ingår ej i tävlingen: Från vilka böcker är de andra båda citaten?

Månadens ledtråd (publicerad 2009-06-15):
1) Boken Ingenjör Andrées luftfärd skrevs 1967.

2) Örnen landade på isen norr om Svalbard den 14 juli. Först den 2 oktober nådde expeditionsdeltagarna land, då de kom fram till Vitön.

Månadens rätta svar:
X)
”Vi befann oss i fullkomlig stillhet, vi var suveräna – jordklotet tvingades röra sig under oss. Långt i norr såg vi de första enstaka drivisflaken.”

Kommentar:
Massor med intressant läsning om Andréexpeditionen finns på Wikipedia och på SSAGs hemsida (Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi).

Citatet i alternativ 1 är från boken "Med Örnen mot polen". Den innehåller dagboksanteckningar och fotografier från Andréexpeditionen och är publicerad av SSAG 1930, samma år som man återfann resterna av expeditionen.

Citatet i alternativ 2 är från boken "Shackleton - Den legendariska expeditionen till Antarktis" av Caroline Alexander. Den handlar om den brittiske polarforskaren Ernst Shackletons tredje expedition till sydpolen 1914-1916 då expeditionsskeppet körde fast i packisen och sjönk. Besättningen lyckades ta sig i land på en obebodd ö och så småningom etablera kontakt med civilisationen och alla 28 deltagare i expeditionen kunde räddas till livet. Mer om Shackleton och hans expeditioner finns att läsa på t.ex. Wikipedia.

De båda ledtrådarna var ju ganska kryptiska, men tanken var att man med den första ledtråden skulle kunna utesluta alternativ 1 (den texten innehåller verbformer som "sutto" och blevo" - så slutade man skriva långt tidigare än 1967) och med den andra ledtråden skulle man kunna utesluta alternativ 2 (i den texten nämner man en utkiksklippa den 19 augusti, vilket antyder att man befann sig på land, medan Andréexpeditionens deltagare vandrade över isen mellan juli och oktober).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   
     
     
     

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades tisdag 29 december 2009                                  Copyright © 2008, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund