Kalender 2009 Februari

Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December


 

Gammal skrotbil ute på landsbygden på Kreta

Månadens fordonsfakta:
I Sverige skrotas omkring 250 000 bilar varje år. De är i genomsnitt 20 år gamla.

Skrotbilar innehåller massor av miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, freoner, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. En genomsnittlig skrotbil innehåller t.ex. 7,2 kg bly, 6 liter olja och 10 gram kvicksilver. 10 gram kvicksilver räcker för att förgifta en sjö som är en kvadratkilometer stor.

Månadens tipsfråga:
Sverige är ett biltätt land idag. I genomsnitt finns det nästan en personbil på varannan svensk. Mäter man biltätheten som invånare per personbil så var den siffran 2,2 år 2007.

Men, hur såg det ut för drygt femtio år sedan i Sverige, närmare bestämt år 1950? Hur stor var biltätheten då?

1) 8 invånare/personbil

X) 28 invånare/personbil

2) 48 invånare/personbil

Månadens ledtråd (publicerad 2009-02-15):
1950 fanns det cirka 250 000 personbilar i Sverige.
Månadens rätta svar:
X) 28 invånare/personbil

Kommentar:
Statistik både om befolkningen i Sverige och om antalet personbilar hittar man på Statistiska Centralbyråns webbplats (www.scb.se). Där ser man att det 1950 fanns drygt 7 040 000 invånare i Sverige och drygt 252 000 personbilar, d.v.s. cirka 28 invånare/personbil.

Även på Bilindustriföreningens webbplats (www.bilsweden.se) finns det fordonsstatistik. Där kan man även se antalet bussar och lastbilar olika år. Räknar man lite på siffrorna som finns där ser man att 1950 utgjorde personbilarna bara 73 % av alla bilar, men bara tio år senare var 90 % av alla bilar i Sverige personbilar. Mellan 1950 och 1960 ökade antalet bilar i Sverige med nästan en miljon!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   
     
     
     

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades tisdag 29 december 2009                                  Copyright © 2008, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund