Kalender 2008 September
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Vetefält i Falla, Närkes Kil

Månadens liv:
Vete är det spannmål som odlas mest i Sverige; ett normalår är skörden cirka 2 miljoner ton. Omkring 60 procent av skörden används som kreatursfoder. Andra användningar är vetemjöl, vetekross och framställning av alkohol.

Vetet är det enda sädesslaget som innehåller gluten i tillräcklig mängd för att man ska kunna baka jäst mjukt bröd.

Här i Norden har vete odlats sen yngre stenåldern. På 1700-talet började vetebröd bli populärt i överklassen, medan arbetarklassen och bönderna var mer tveksamma. Man trodde inte att vetebröd kunde ge tillräckligt med energi för att man skulle orka med sitt hårda arbete. I Dalarna sa man om personer med bleka och magra ansikten att "de ser ut som de blivit utfordade med vetemjöl".

Månadens tipsfråga:
Hur stor areal höstvete behövs för att framställa så mycket kärnvetemjöl som går åt till att  baka en normalstor limpa vitt formbröd om skörden är normal i Sverige?

1) 1 m2

X) 5 m2

2) 10 m2
 

Månadens ledtråd (publicerad 2008-09-15):
Månadens ledtråd är tre stycken:
 1. Statistiska Centralbyråns webbplats (www.sbc.se)
 2. Utmalningsgrad
 3. En vanlig kokbok
Månadens rätta svar:
1) 1 m2

Kommentar:
För att komma fram till det rätta svaret kan man räkna så här:

 1. Till en sats på två limpor vitt formbröd går det åt ca 1,3 liter kärnvetemjöl, d.v.s. cirka 6,5 dl mjöl per limpa.
   
 2. Eftersom 1 dl vetemjöl väger 55-60 gram blir det 6,5 x 60 gram = 390 gram per limpa.
   
 3. Skörden av höstvete ett normalt år är cirka 6 ton per hektar. Denna uppgift kan man hitta t.ex på Statistiska Centralbyråns webbplats: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26573.asp
   
 4. 6 ton/ha = 6 000 kg/10 000 m2 = 0,6 kg/m2 = 600 g/m2.
   
 5. Med utmalningsgrad (eller förmalningsgrad) menas hur mycket mjöl man får ut i % av kärnans hela vikt. För kärnvetemjöl är utmalningsgraden cirka 70 %, se t.ex. http://www.axa.se/sv/tips--rad/bakning/mjol---fragor--svar/Mjol/.
   
 6. Av veteskörden på 1 m2, 600 gram, får man alltså ut cirka 0.7 x 600 = 420 gram vetemjöl, vilket alltså gott och väl räcker till en limpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades måndag 29 september 2008                                  Copyright © 2007, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund