Kalender 2008 Oktober
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Mossa på gammal stengärdsgård i Ballingslöv

Månadens liv:
Visste du att läran om mossor kallas för bryologi?

I Sverige finns det drygt 1000 kända mossarter, men en "mossa" som inte är en mossa är den s.k. "vitmossan" som vid juletid pryder ljusstakar. Det är ett lavsläkte som i folkmun fått det felaktiga namnet.

Mossor har tidigare använts för att täta husväggar, för att täta runt skorstenar och därmed hindra syretillförsel och antändning av kringliggande virke och för att täta båtar, då man dränkte in mossa med bla. tjära och använde den som drev. Mossor har även använts som packningsmateriel för ömtåliga eller uttorkningskänsliga varor.

Månadens tipsfråga:
Mossor har bara en av följande tre saker. Vilken?

1) Kutikula

X) Rötter

2) Klorofyll
 

Månadens ledtråd (publicerad 2008-10-21):
Kutikula är ett lager av kutin utanpå ovanjordiska växtdelar som skyddar mot alltför stor avdunstning.

Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg.

Månadens rätta svar:
2) Klorofyll

Kommentar:
Var det någon som visste förut vad kutikula är? Inte jag i alla fall. Men eftersom "kutikula" var ett ord som lät roligt som jag stötte på när jag läste om mossor, så fick det vara med i månadens fråga.

Mossor saknar alltså kutikula, den hud som som skyddar både växter och djur mot uttorkning. Därför finns det mest mossarter där det är hög och jämn luftfuktighet.

Mossor saknar även rötter, och tar i stället upp vatten och näring direkt ur nederbörden.

Klorofyll, däremot, finns i mossor. Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i växternas omvandling av koldioxid, vatten och energi  till kolhydrater och syrgas.

Vill du läsa mer fakta om mossor kan du t.ex. titta på http://www.slb.mf.stockholm.se/miljo/artarken/artfakta/mossor.pdf.

Det finns ju föreningar för allting, så även en för mossor, som heter Mossornas Vänner. Den har en hemsida som  bl.a. innehåller en lista på landskapsmossor och en sida med frågor och svar  om mossor för nybörjaren: http://www.sbf.c.se/MV

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades fredag 31 oktober 2008                                  Copyright © 2007, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund