Kalender 2008 November
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Manet på stranden i Skagen

Månadens liv:
Maneter kan bli stora och mycket påtagliga - speciellt de som bränns. Den största brännmaneten kan bli över två meter över klockan och ha 30 m långa tentakler.

En manet består av 95 % vatten.

I Sverige finns brännmaneter framför allt på västkusten och runt södra Skåne.

Månadens tipsfråga:
Vem är en manet mest lik?

1) Sin mamma

X) Sin mormor

2) Sin gammelmormor

Månadens ledtråd (publicerad 2008-11-15):
Generationsväxling
Månadens rätta svar:
X) Sin mormor

Kommentar:
Hos maneterna förekommer generationsväxling, vilket innebär en regelbunden växling mellan generationer med olika slag av fortplantning hos en och samma art. Den typ av generationsväxling som förekommer hos maneter kallas metagenes: generationer som fortplantar sig könlöst växlar med generationer som fortplantar sig könligt. Maneterna har en könlös polypgeneration som genom knoppning ger upphov till en könlig medusageneration, som bildar ägg och spermier. Den könlösa, fastsittande polypgenerationen kan genom ett slags tvärdelning avsnöra ett antal skivor, vilka var och en simmar fritt och växer ut till en könlig medusageneration.

Maneten som man ser på stranden tillhör alltså medusagenerationen precis som dess mormor, medan mamman och gammelmormor tillhör polypgenerationen.

Vill du veta mer om maneter kan du t.ex. titta på Vattenkikaren på webben, http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/arter/cnidaria/overcnid/nass07.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades söndag 30 november 2008                                  Copyright © 2007, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund