Kalender 2008 Maj
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Makaonfjäril på kort besök i syrenhäcken i Karbenning

Månadens liv:
Makaonfjärilen finns i hela landet, men glest - man ser sällan mer än en per dag. Den flyger högt och snabbt och rör sig över stora områden.

Makaonfjärilens larv har också den ett mycket karaktäristiskt useende - stor och gröngul med svart-orange ränder. Om den störs kan den skjuta ut ett organ på huvudet med en illaluktande sur lukt. Larvens varningsfärger och lukt signalerar att den är giftig.
Månadens tipsfråga:
Bland makaonfjärilar förekommer något som kallas ”backkröning”. Vad innebär det?

1) De revirsstrider som är vanliga mellan hanar av makaonfjärilar inom ett område brukar kallas
    så, eftersom den segrande hanen ”kröns” till ledare av de andra genom att de flyger bort
    baklänges.

X) Vid varmt och stilla väder samlas hanarna vid bergknallar och höga kullar, där parningsvilliga
    honor söker upp dem.

2) Makaonfjärilar har ovanligt kort sugsnabel men besöker gärna växter med lejongapsliknande
    blommor där de får krypa långt in för att komma åt nektaren och blir då ofta alldeles gula på
    huvudet av pollen då de backar ut igen. Det ser ut som om de fått en krona på huvudet –
    blivit krönta.

Månadens ledtråd (publicerad 2008-05-15):
På engelska kallas backkröning för "hilltopping".
Månadens rätta svar:
X) Vid varmt och stilla väder samlas hanarna vid bergknallar och höga kullar, där parningsvilliga
    honor söker upp dem.

Kommentar:
Som många av er upptäckt var det inte så lätt att hitta någon information på svenska om backkröning genom att söka på nätet. Första gången jag läste om backkröning var i boken Svenska fjärilar av Bo Söderström. Det står också beskrivet i dagfjärilsvolymen av Nationalnyckeln. Där kan man bl.a. läsa följande om makaonfjärilen:

"Arten har låg populationstäthet och man ser sällan mer än en fjäril per dag. Ett undantag utgör landskapets högsta punkter; bergknallar eller höga kullar, vilka attraherar många hanar som uppehåller sig här längre stunder vid varmt och stilla väder. Detta beteende befrämjar en högre grad av parningsframgång och benämns backkröning. Parningsvilliga honor söker upp dessa platser och blir snabbt uppvaktade och parade,..."

Det finns däremot mycket att läsa på engelska på nätet om backkröning, hilltopping. Titta t.ex. på http://en.wikipedia.org/wiki/Hill-topping eller http://butterfly.ucdavis.edu/glossary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades torsdag 29 maj 2008                                  Copyright © 2007, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund