Kalender 2008 Januari
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Klibbtickor på ett träd i Ballingslöv

Månadens liv:
Tickor är en grupp svampar som främst växer på levande och döda träd. De kan orsaka svåra rötskador, men några tickor är också nyttoväxter.

Fnösktickan hade t.ex. i äldre tider stor ekonomisk betydelse som råvara till fnöske. Den var en verklig nyttoväxt som man förutom att plocka hem från skogen odlade med stor framgång. I Sverige planterade man gärna lövträd nära gårdar och byar, bland annat oxel, som ger extra stora tickor.

Fnöske hade huvudsakligen tre användningsområden: eldslagning, sjukvård och kläder. Vid eldslagning samlades gnistorna upp av fnöske så att detta började glöda. Fnöske har också använts på sår som blodstillande medel och de sämskskinnsliknande sjoken av fnöske har använts till kläder.
Månadens tipsfråga:
Vilket av följande tre företeelser har inget med svamp att göra?

1) Häxring

X) Trollved

2) Älväxing

Månadens ledtråd (publicerad 2008-01-16):
Honungsskivling respektive nejlikbroskskivling är ingredienser i de båda felaktiga alternativen.
Månadens rätta svar:
2) Älväxing

Kommentar:
Häxring är en cirkelformad sammanhängande grupp av svampar. Svamparna växer utmed cirkelns kant, och inuti ringen är växtligheten ibland förtvinad och svag, ibland extra kraftig. Ringformen beror på att svampen, efter att ha börjat växa på en ny plats, sprider sitt mycel (rottrådar) radiellt utåt. Den allra vanligaste häxringsbildande svampen, som ofta förekommer i gräsmattor, är nejlikbroskskivlingen. 

Häxringar kallades förr också älvringar eller älvdans, eftersom man trodde att älvorna hade dansat där så att gräset blivit uppslitet.

Mer om häxringar kan man bl.a. läsa på
http://www.emg.umu.se/myconet/svampk2/pdf-files/SvampkII03UL.pdf.


Trollved
är benämningen på honungsskivlingens svarta mycelsträngar, som är självlysande i mörker. Honungsskivlingens mycel bilder långa rikt förgrenade trådar i jorden och under bark. Det är spetsarna på dessa trådar som är självlysande.

I norr lär honungsskivlingens mycelsträngar till och med ha använts som vägbelysning för mycket länge sedan. Det berättas att på 1500-talet brukade man placera ut bitar av murken ved med jämna mellanrum för att lysa upp stigar.

Honungsskivlingen växer på stubbar och stockar, men kan även parasitera på rötter och stammar av levande träd, och gör stor skada genom att den kan orsaka rotröta.

Mer om självlysande svampar kan man läsa på
http://www.bsis.org/Dokument/1995-2%20Svampar.pdf.


Älväxing är ett gräs med mörkt blåvioletta ax som blommar i maj-juni. Det växer i täta tuvor som med tiden blir till stora ringar, och namnet älväxing kommer av att man förr trodde att ringarna visade var älvorna dansade.

Vill man veta hur älväxing ser ut eller läsa mer om det kan man titta i virtuella floran:
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/sesle/sesluli.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades torsdag 31 januari 2008                                  Copyright © 2007, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund