Kalender 2007 September
 
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Asköviken vid Västerås

Månadens tipsfråga:
Asköviken-Tidö naturreservat är klassat som ett så kallat ramsarområde. Vad menas med det?

1) Ett område där samtliga arter av de fridlysta växterna i släktet ramsar växer.

X) Våtmark av internationell betydelse.

2) Naturreservat som ligger i nära anslutning till större tätorter och särskilt ska anpassas för att
    göras lättillgängligt för så många som möjligt.
Månadens ledtråd (publicerad 2007-09-16):
Ramsar är en stad i Iran.
Månadens rätta svar:
X) Våtmark av internationell betydelse.

Kommentar:
Skyddet av våtmarker av olika slag är en viktig del av dagens naturvårdsarbete. Ett uttryck för detta är det ökade internationella samarbetet inom detta fält och tillkomsten av The Ramsar Convention on Wetlands (Ramsarkonventionen). Den har som mål att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden och lära ut att vi människor ska hushålla med dessa resurser.

Ramsarkonventionen har fått namn efter den iranska staden Ramsar där konventionen kom till stånd 1971. Sverige undertecknade konventionen 1974 och idag har 127 länder anslutit sig.

Sverige har 51 områden på Ramsar-listan. Sammanlagt upptar de en yta av drygt femtusen kvadratkilometer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades måndag 07 januari 2008                                  Copyright © 2006, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund