Kalender 2007 Mars
 
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Svanar vid sjön Tysslingen i Närke

Månadens tipsfråga:
Vad innebär det om det finns ett Svanen-märke på en produkt?

1) Märket innebär att en del av priset går till att stödja Världsnaturfondens arbete.

X) Märket visar att produkten belastar miljö och människors hälsa så lite som möjligt under hela
    livscykeln från råvara till avfall.

2) Märket garanterar att produkten framställts ekologiskt.
Månadens ledtråd (publicerad 2007-03-18):
http://www.radron.se/templates/common.asp?id=1953
Månadens rätta svar:
X) Märket visar att produkten belastar miljö och människors hälsa så lite som möjligt under hela
    livscykeln från råvara till avfall.

Kommentar:
Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Svanen visar att en produkt är ett bra val för miljön. Den gröna symbolen finns inom cirka 60 olika produktgrupper - allt från tvättmedel till möbler och hotell.

  • Svanen tar hänsyn till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, dvs under produktens hela livscykel.
  • Svanen ställer kvalitets- och funktionskrav. Produkten måste ha minst samma egenskaper som andra likvärdiga produkter.
  • För att säkerställa att en svanmärkt produkt ständigt tillhör de bästa ur miljösynpunkt höjs kraven successivt.

Läs mer om Svanen-märkningen på www.svanen.nu

De båda övriga svarsalternativen syftade på
1) Världsnaturfondens Pandamärke.
För detta märke finns inga avancerade miljökrav för produkterna.

2) KRAV-märket.
Detta finns på livsmedel, blomjord, textilier med mera som är ekologiskt producerade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades måndag 07 januari 2008                                  Copyright © 2006, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund