Kalender 2007 Juli
 
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Gammal sko på stranden vid Skagen på Jylland

Månadens tipsfråga:
Apropå skor, vad är en havssula?

1) En submarin kryptogam
X) En ektoterm evertebrat
2) En homoioterm vertebrat
Månadens ledtråd (publicerad 2007-07-17):
Havssula är en fågel.
Månadens rätta svar:
2) En homoioterm vertebrat

Kommentar:
Havssulan är en fågel, och fåglar är ryggradsdjur, d.v.s. vertebrater. Att den är homoioterm innebär att den är jämnvarm, d.v.s. den håller jämn kroppstemperatur, vanligen 37 °C, oberoende av omgivningens temperatur.

Djur som saknar ryggrad kallas evertebrater. Kräldjur som t.ex. ormar är ett exempel på sådana. En orm är också ektoterm. Det innebär att den når högre kroppstemperatur än omgivande luft genom att vistas i solsken.

Kryptogamer är växter som inte bildar frön, t.ex. mossor, svampar och alger. (Motsatsen, sådana som bildar frön, d.v.s. vanliga blommor och gräs kallas fanerogamer.)

Submarin, slutligen, betyder att det avser något under havsytan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades måndag 07 januari 2008                                  Copyright © 2006, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund