Kalender 2007 Februari
 
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Turbinhuset vid Svartån i Västerås

Månadens tipsfråga:
Om vattenflödet i Svartån är 4 m3/s och fallhöjden vid turbinhuset är 3 meter, ungefär hur hög effekt kan man då få ut från generatorerna om man antar att deras verkningsgrad är 100 % ?

1) 36 kW

X) 120 kW

2) 1440 kW
Månadens ledtråd (Publicerad 2007-02-16):
Vid ett vattenflöde på 1 m3/s och en fallhöjd på 1 meter kan man få ut ungefär 10 kW om verkningsgraden är 100 %.
Månadens rätta svar:
x) 120 kW

Kommentar:
Effekten man kan få ut är direkt proportionell mot både vattenflödet och fallhöjden, d.v.s.
 om flödet 1 m3/s ger 10 kW         så ger flödet 4 m3/s  4*10=40 kW
 om 1 meter fallhöjd ger 40 kW     så ger 3 meter fallhöjd 3*40=120 kW.

Närmare bestämt så är det följande formel som gäller:
Effekten (i Watt) = fallhöjden (i meter) * vattenflödet (m3/s) * vattnets täthet (kg/m3) * tyngdaccelerationen (9,81 m/s2) * verkningsgrad

I vårt fall får vi då:
Effekten = 3 m * 4 m3/s * 1000 kg/m3 * 9,81 m/s2 * 1 ≈ 3 * 4 * 1000 * 10 * 1 W = 120 kW

I själva verket har de turbiner som finns i Turbinhuset i Västerås idag en sammanlagd effekt på 110 kW.

Vill du veta lite mer om Turbinhuset, dess historia och betydelse för Västerås finns det en intressant artikel att läsa på http://sv.wikipedia.org/wiki/Turbinhuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades måndag 07 januari 2008                                  Copyright © 2006, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund