Kalender 2007 Augusti
 
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Solnedgång över Vättern vid Visingsö

Månadens tipsfråga:
Ungefär hur länge stannar vattnet kvar i Vättern, d.v.s. vad är vattnets genomsnittliga uppehållstid i Vättern? (Som jämförelse kan nämnas att för Mälaren är motsvarande siffra 2,8 år och för Vänern 9 år.)

1) 0,5 år
X) 15 år
2) 60 år
Månadens ledtråd (publicerad 2007-08-20):
Vätterns yta  är ungefär 1,5 gånger större än Ölands, och snittdjupet är 39 meter. Avrinningen sker huvudsakligen genom Motala ström, där flödet i snitt är 42 m3/s.
Månadens rätta svar:
2) 60 år

Kommentar:
Med hjälp av siffrorna i ledtråden kan man göra följande överslagsberäkning:

Vätterns yta är ca 1912 km2 och med ett medeldjup på 39 meter så får man en total vattenvolym på cirka 74 km3.

Räknar man om avrinningen 42 m3/s till km3/år får man  (42/1000 000 000) * 60 * 60 * 24 * 365 = 1,3 km3/år.

Den genomsnittliga tiden som vattnet stannar kvar i Vättern blir då 74 /1,3 = 57 år.

Vattnets långa uppehållstid i Vättern gör att hotet från utsläpp blir speciellt stor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades måndag 07 januari 2008                                  Copyright © 2006, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund