Kalender 2007 April
 
Startsida
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 


Karlsborg, vid Göta kanal

Månadens tipsfråga:
Så kallade alnstenar finns placerade utefter den grävda delen av Göta kanal. Vad användes de förr till?

1) För att beräkna betalningen för draghjälp med oxar eller hästar, som gick på speciella dragvägar längs kanalen.

X) För att ange djupet i kanalen.

2) De fungerade som köbrickor vid slussarna.
Månadens ledtråd (publicerad 2007-04-15):
Stenarna är numrerade och står med 1000 alnars avstånd från varandra.
Månadens rätta svar:
1) För att beräkna betalningen för draghjälp med oxar eller hästar, som gick på speciella dragvägar längs kanalen.

Kommentar:
Kanalstenar eller alnstenar finns placerade utefter den grävda delen av Göta kanal. De är av huggen kalksten och utplacerade med jämna mellanrum längs kanalbanken. Avståndet mellan stenarna är 1000 alnar (593,8 meter). De användes för att beräkna betalningen för draghjälp med oxar eller hästar, som gick på speciella dragvägar längs kanalen. (Draghjälpen behövdes eftersom kanalen byggdes för segelfartyg och de inte kunde använda sina segel på kanalen.)

På slussfria sträckor av kanalen kunde alnstenarna även användas för hastighetsmätningar. Tog det 4 minuter mellan två alnstenar så färdades man i 4,8 knop, vilket var den ursprungliga fartbegränsningen i kanalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

Startsida | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December

Webbplatsen uppdaterades måndag 07 januari 2008                                  Copyright © 2006, Kerstin Bernerson  Foto: Mats Eklund